PREDSTAVLJENA KNJIGA “??IVOT IZA ZAVJESE” AUTORICE HATID??E DEMIROVSKI

U Biblioteci za slijepa i slabovidna lica u BiH predstavljena je ??knjiga ?????ivot iza zavjese???, autorice Hatid??e Demirovski.??Radi se o knjizi koja je snimljena u studiju Biblioteke za slijepa i slabovidna lica BiH, a pro??itala je bh. glumica Gordana Boban. Promociji je prisustvovao Mirvad Kuri??, ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo, a promotorica je bila […]

Read More PREDSTAVLJENA KNJIGA “??IVOT IZA ZAVJESE” AUTORICE HATID??E DEMIROVSKI
Februar 26, 2016

PROMOCIJA KNJIGE “IZREKE ZA RAJU IZ RAJA”

Knjigu "Izreke za raju iz raja" je Biblioteci poklonila izdava??ka knjiga Connectum, a audio verzija knjige je snimljena u studiju za slijepe i slabovidne osobe uz pomo?? Ilirije Had??iahmetovi??. Knjiga je od danas dostupna i u digitalnoj tehnici i mogu je koristiti sve slijepe i slabovidne osobe.??Knjiga Sulejmana Bugarija sadr??i 1.034 izreke i aforizma, namijenjena […]

Read More PROMOCIJA KNJIGE “IZREKE ZA RAJU IZ RAJA”
Februar 17, 2016

NOVA DJELA U JANUARU 2016.

ZVUK R/br PISAC DJELO Utro??eno CD-ova za master 1. Xinran Xue Dobre kineske ??ene 1 cd mp3 2. Emira ??vraka i Iris ??ego Ku??na fizikalna terapija djece s pote??ko??ama u u??enju ???II izd. 1 cd mp3 3. Erik-Emanuel ??mit Gospodin Ibrahim i cvetovi iz Kur???ana 1 cd mp3 4. Robert Galbraith Zov kukavice 1 cd […]

Read More NOVA DJELA U JANUARU 2016.
Februar 10, 2016

IZAZOV SE NASTAVLJA

Biblioteka godinama poma??e svojim korisnicima da knjige koje napi??u objave na CD-u i Brajevom pismu. Danas smo zamolili na??u poznatu bh glumicu Gordanu Boban da pro??ita knjigu "??ivot iza zavjese" na??e korisnice Hatid??e Demirovski. Kao i uvijek do sada, Gordana nam je nesebi??no poklonila svoj glas i vrijeme. Hvala mnogo.  

Read More IZAZOV SE NASTAVLJA
Februar 3, 2016