Izazov se nastavlja

Studentice treće godine Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Odsjek pedagogija odlučile su pridružiti se izazovu. Merima Šatrović čita knjigu "Život s različitima" Mirjane Krizmanić, a Samra Moro čita "Skripta iz predmeta Praktična nastava" za 4. razred Medicinske škole. Hvala vam djevojke Na prvoj slici je Merima, a na drugoj Samra.    

Read More Izazov se nastavlja
Decembar 11, 2017

IZAZOV SE NASTAVLJA

Mlada djevojka Dijana Olovčić prošla je fonotest i počela čitati knjigu "Bekan u klimaksu" autorice Indire Kučuk-Sorguč. Hvala Dijani i svim ljudima koji nas podržavaju.  

Read More IZAZOV SE NASTAVLJA
Decembar 8, 2017

45 godina rada Biblioteke za slijepa i slabovidna lica u BiH

Danas Biblioteka obilježava 45 godina postojanja i rada. U tom periodu svakodnevno je ispunjavala svoju misiju: obezbijedila je i distribuirala slijepim i slabovidnim osobama knjige u njima prihvatljivim tehnikama (Brajevo pismo, zvučna tehnika i uvećani tisak). Iako suočena sa bezbroj nedaća i izazova, savladala je sve prepreke, opstala i razvijala se. Danas je, zahvaljujući predanom […]

Read More 45 godina rada Biblioteke za slijepa i slabovidna lica u BiH
Decembar 7, 2017

Obilježen Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

U povodu Obilježavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom – 3 decembra, Kantonalna javna ustanova „Porodično savjetovalište“ i JU „Biblioteka za slijepa i slabovidna lica Bosne i Hrecegovine“ priredili su priručnik „Korak do roditeljstva“ u audio formatu. Priručnik je Kantonalna javna ustanova „Porodično svajetovalište“ publicirala za buduće roditelje u cilju jačanja roditeljske i partnerske uloge kroz pripremu za kvalitetno roditeljstvo, a isti će od […]

Read More Obilježen Međunarodni dan osoba sa invaliditetom
Decembar 4, 2017