Nova djela u oktobru 2018.

1. Anya Seton Katherine-drugi dio 1 cd Daisy 2. Grupa autora One su naše danas 1 cd Daisy 3. Dr.sci. Albert Dž. Bernstin Emocionalni vampiri 1 cd Daisy 4. Simonida Milojković Žena, istinita priča 1 cd Daisy 5. Fahrudin Kučuk Blago iza 400 vrata 1 cd mp3 6. Robins H./Podrug Dž. Zlatna maska 1 cd […]

Read More Nova djela u oktobru 2018.
Novembar 12, 2018

Knjige u nišama

Kulturni centar Sarajevo od 25. do 29. novembra organizator je manifestacije „Knjige u nišama“. To je bio povod da danas Biblioteku za slijepa i slabovidna lica u BiH posjeti Emina Daut, koja će moderirati Okrugli sto na teme: 1. Izdavačka djelatnost u tehnikama za slijepa lica; 2. Prezentacija asistivne tehnologije kojom se koriste slijepa lica; […]

Read More Knjige u nišama
Novembar 5, 2018