45 godina rada Biblioteke za slijepa i slabovidna lica u BiH

Danas Biblioteka obilježava 45 godina postojanja i rada. U tom periodu svakodnevno je ispunjavala svoju misiju: obezbijedila je i distribuirala slijepim i slabovidnim osobama knjige u njima prihvatljivim tehnikama (Brajevo pismo, zvučna tehnika i uvećani tisak). Iako suočena sa bezbroj nedaća i izazova, savladala je sve prepreke, opstala i razvijala se. Danas je, zahvaljujući predanom […]

Read More 45 godina rada Biblioteke za slijepa i slabovidna lica u BiH
Decembar 7, 2017

Obilježen Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

U povodu Obilježavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom – 3 decembra, Kantonalna javna ustanova „Porodično savjetovalište“ i JU „Biblioteka za slijepa i slabovidna lica Bosne i Hrecegovine“ priredili su priručnik „Korak do roditeljstva“ u audio formatu. Priručnik je Kantonalna javna ustanova „Porodično svajetovalište“ publicirala za buduće roditelje u cilju jačanja roditeljske i partnerske uloge kroz pripremu za kvalitetno roditeljstvo, a isti će od […]

Read More Obilježen Međunarodni dan osoba sa invaliditetom
Decembar 4, 2017

IZAZOV SE NASTAVLJA

Mnogo mladih ljudi odlučilo je slobodno vrijeme provesti u Biblioteci čitajući knjige za osobe oštećenog vida. Među njima je i Dino Olivier koji je pročitao djelo Marie Treben "Muške bolesti, spriječite i liječite".  

Read More IZAZOV SE NASTAVLJA
Novembar 30, 2017

Upotreba asistivne tehnologije u obrazovanju i socijalnoj i dječijoj zaštiti

Biblioteka za slijepa i slabovidna lica BiH je prezentirala svoj rad na Regionalnoj konferenciji: Upotreba asistivne tehnologije u obrazovanju i socijalnoj i dječijoj zaštiti, koja je održana na Zlatiboru (R Srbija) od 23.-26. novembra 2017. godine. Biblioteku, kao primjer dobre prakse u regionu, je predstavio direktor Sakib Pleh. Pored toga, direktor je na panel diskusiji […]

Read More Upotreba asistivne tehnologije u obrazovanju i socijalnoj i dječijoj zaštiti
Novembar 27, 2017