„Putokazi za bolji život“

Održana je promocija knjige „Putokazi za bolji život“, autora ddr Lidije Pehar i Vehbije Peksina 29.10.2016. u sali općine Lidingen-Štokholm, Švedska. Promociji su prisustvovali Sakib Pleh, direktor Biblioteke i poznata bh glumica Vedrana Seksan.
"Cilj ove knjige je da pomogne ljudima koji imaju napetosti u svom vlastitom tijelu koje su prouzrokovane različitim uzrocima. To mogu da budu neke mehaničke promjene, mogu da budu mentalne ili bilo koje druge", objašnjava koautor Vehbija Peksin
Direktor Biblioteke za slijepa i slabovidna lica u BiH Sakib Pleh, promovirao je redovnu djelatnost Biblioteke s posebnim osvrtom na saradnju sa Aktivom Synskadade Švedska (Vehbija Peksin) i volonterski rad poznate bh glumice Vedrane Seksan.

 

1 Novembra, 2016

Komentariši