UZ BRAJEVU KNJIGU NISAM SAMA

Da Biblioteka za slijepa i slabovidna lica u BiH vodi brigu o svakom svom korisniku, ma gdje se nalazio, najbolje pokazuje primjer da je direktor ove biblioteke Sakib Pleh u srijedu 16.02.2017. godine posjetio Dom za stara i iznemogla lica Goražde i tom prilikom korisnici Džananović Sabaheti poklonio Kur'an časni na Brajevom pismu kao i sedam (7) svezaka knjiga na Brajevom pismu. Prilikom zahvaljivanja na uručenom poklonu gđa Džananović je istaknula da nakon ovog dana više neće biti sama jer će imati svoje knjige na svom pismu.

 

17 Februara, 2017

Komentariši