Lista donatora

 

1. Aktiva Synskadade, Švedska;

2. Radio Jelpen, Švedska;

3. Ambasada Kraljevine Saudijske Arabije;

4. Ambasada Japana u BiH;

5. Ambasada Kuvajta u BiH;

6. Ambasada SAD u BiH;

7. Ambasada Češke Republike;

8. OSCE BiH;

9.Fondacija SOROS;

10. Misija UN u BiH;

11. Svjetska banka;

12. UNESCO;

13. Turska agencija za saradnju i koordinaciju – TIK-a

14. Vlada Republike Austrije;

15. Ministarstvo civilnih poslova BiH;

16. Vlada Kantona Sarajevo;

17. Federalno ministarstvo kulture i sporta;

18. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke;

19. Fondacija za izdavaštvo/nakladništvo;

20. Fondacija za bibliotečku djelatnost; 

21. Gradsko vijeće Sarajeva;

22. Općina Centar;

23. Općina Stari Grad;

24. BHTELECOM;

25. Revicon,

26. USAID-PPMG:

27. Međunarodni aerodrom Sarajevo.

 

 

Svojim donacijama podržali su projekte Biblioteke za sanaciju poslovnog prostora, nabavku savremene opreme za Brajevu štampariju i tonske studije u audio i digitalnoj tehnici, nabavku bibliobusa za opsluživanje knjigama čitalaca i isturenih odjeljenja, neophodnih računara, štampača, kasetofona, CD plejera, skenera i kopir aparata, kancelarijskog namještaja i repromaterijala (audio kasete, CD i Brajev papir). Dio pomenutih donacija namjenski je iskorišten za proizvodnju knjiga u tehnikama za slijepe i nabavku Daisy i CD plejera za korisnike Biblioteke.


 

8 Marta, 2017

Komentariši