Ko petice niže, nagrada mu u megabajtima stiže!

 

Od 12. juna do 10. avgusta – super iznenađenje za sve super odlikaše!

 

Ko petice niže, nagrada mu u megabajtima stiže!

Nova promotivno – prodajna akcija BH Telecoma koja počinje 12. juna i traje do 10. avgusta 2017. godine, zvaničnog naziva 5 za 5, omogućena je svim učenicima osnovnih i srednjih škola na teritoriji BiH koji su korisnici prepaid usluge BH Telecoma (Ultra/Ultra Internet/Ultra Internet SE) pod uslovom da su školsku godinu 2016./17. godinu završili sa odličnim uspjehom, prosjek 5,0 i pod uslovom da podnesu zahtjev za bonus u toku trajanja ove akcije.

Akcijski bonus se sastoji od dodjele mobilnog internet saobraćaja u iznosu od 2500 MB, koji će biti dodijeljen u dijelovima od po 500 MB u razmacima od 30 dana od dana prvog dodijeljenog bonusa.

Aktivaciju bonusa iz ove akcije učenici mogu izvršiti u telekom centru BH Telecoma, uz prisustvo roditelja/staratelja.

Aktivacijom bonusa učenici / korisnici prihvataju sljedeće uslove:

 

 • Akcijski bonus mogu aktivirati uz predočenje validnog dokumenta (svjedočanstvo/knjižica) kojim se dokazuje uspjeh.
 • Neophodno je i prisustvo roditelja/staratelja kako bi se potvrdio identitet učenika (maloljetnika);
 • U cilju sprječavanja zloupotreba identifikacije i s obzirom da maloljetno lice nema poslovnu sposobnost koja je potrebna da dozvoli BH Telecomu da raspolaže sa njegovim brojem i ostalim podacima, roditelj/staratelj mora potpisati izjavu koja sadržava saglasnost na navedeno. Na izjavi je potrebno da se nalazi ime i prezime maloljetnika, ime i prezime roditelja/staratelja, broj lične karte (ako je učenik/maločjetnik ima), adresa prebivališta maloljetnika i roditelja/staratelja, broj prepaid priključka/broja;
 • Dodjelu prvog bonusa od 500 MB moguće je izvršiti iako korisnik nije u aktivnom stanju, dok za preostala 4 ciklusa dodjele bonusa (4×500 MB) korisnik mora biti u aktivnom stanju;
 • Korisnik dobija bonus u onim ciklusima u kojima je aktivan. Ako je postojao neki ciklus u kojem Ultra broj nije bio aktivan, propušteni bonus se neće nadoknaditi;
 • Svaka dodjela od 500 MB ima rok upotrebe od 30 dana, to jeste, neiskorišteni iznos mobilnog interneta se poništava nakon isteka roka od 30 dana;
 • Nakon potrošenog bonusa iz ove akcije naplata mobilnog internet saobraćaja se vrši prema važećem Cjenovniku BH Telecoma;
 • Pod vremenom trajanja dodjele podrazumijeva se period od 5 uzastopnih dodijela od 500 MB u razmacima od 30 dana od dana prvog dodijeljenog bonusa;
 • Jedinica mjere za mobilni internet saobraćaj (saobraćaja za paketski prijenos podataka) je 100 kB;
 • Dostupna/pristupna brzina mobilnog interneta zavisi od: lokacije, trenutne raspoloživosti BH Mobile mreže i terminalne opreme korisnika;
 • Korisnik će biti informisan o početku korištenja akcijskog bonusa (prva dodjela) i svakim narednim dodjelama akcijskog bonusa, dostignutim pragovima potrošnje saobraćaja i o isteku posljednje dodjele akcijskog bonusa. Poruke su informativnog karaktera i u slučaju da korisnik ne dobije neku od poruka BH Telecom nije odgovoran i navedeno ne može biti predmet reklamacija korisnika u smislu vraćanja kredita, bonusa i slično;
 • Korištenje bonusa iz ove akcije nema prioritet u odnosu na korištenje saobraćaja sa Bonus accounta iz inicijalnog paketa Ultra start paketa, nema prioritet u odnosu na dokupe iz redovne ponude, nema prioritet u odnosu na dodjeljenih 500 MB u okviru usluge „MojaTV moj izbor“ i nema prioritet u odnosu na dodijeljeni mobilni internet u okviru akcije prenosa broja u mrežu BH Telecoma. Svi uvjeti koji se primjenjuju na opcije dokupa iz redovne ponude će se primjenjivati bez izmjena i korištenje saobraćaja iz ove akcijske ponude, neće ni na koji način uticati na pomenute uvjete dokupa iz redovne ponude;
 • Akcijski bonus ne poništava dokupe iz redovne ponude;
 • Provjera stanja računa može se izvršiti putem zasebnog USSD koda *105*5*5#
 • Deaktivacija akcijske dodjele bonusa se vrši automatski, kada istekne rok upotrebe posljednjeg dodijeljenog bonusa. Deaktivacija od strane korisnika nije moguća.

 

09.06.2017

27 Juna, 2017

Komentariši