Vehbija Peksin obezbijedio Biblioteci donaciju cca 40.000 KM

Vehbija Peksin, slijepa osoba koja živi u Švedskoj kao korisnik Biblioteke za slijepa i slabovidna lica u BiH pokrenuo je i uspješno realizovao mnogo akcija koje su unaprijedile i afirmisale izdavačku i bibliotečku djelatnost u tehnikama za slijepa i slabovidna lica (Brajevo pismo, zvučna tehnika-CD i uvećani tisak). Napomenućemo samo neke od aktivnosti kao što je nabavka 425 CD plejera za korisnike Biblioteke, opremanje dva tonska studija i Brajeve štamparije sa najsavremenijom opremom za snimanje knjiga na CD-u  i printanje  na Brajevom pismu. Zahvaljujući zalaganju Vehbije,  Biblioteka od 2005. godine ima uspješnu saradnju sa dvije organizacije iz Švedske Aktiva Sinskadade i Radio Jelpen koje su finansijskom podrškom pomogle opstanak ove za slijepa i slabovidna lica veoma važne ustanove. Također, uspostavili smo dobru saradnju sa Švedskom bibliotekom slijepih razmjenjujući knjižni fond.

Vehbija nije prekinuo svoje aktivnosti već je 20.09.2017. Biblioteci donirao opremu u vrijednosti cca 40.000 KM koja se sastoji od 17 Brajevih mašina tipa Perkins, 7 Ultraflex štapova za kretanje i rezervnih dijelova za Brajeve mašine

Uslugu prevoza donirane opreme pružio je pokopni biro iz Štokholma koji nije naplatio ovu uslugu, te time su i oni dio ovog humanog djela.

 

 

 

21 Septembra, 2017

Komentariši