Upotreba asistivne tehnologije u obrazovanju i socijalnoj i dječijoj zaštiti

Biblioteka za slijepa i slabovidna lica BiH je prezentirala svoj rad na Regionalnoj konferenciji: Upotreba asistivne tehnologije u obrazovanju i socijalnoj i dječijoj zaštiti, koja je održana na Zlatiboru (R Srbija) od 23.-26. novembra 2017. godine. Biblioteku, kao primjer dobre prakse u regionu, je predstavio direktor Sakib Pleh. Pored toga, direktor je na panel diskusiji zajedno sa predstavnicima Hrvatske, Srbije i Crne Gore govorio o dostignutom nivou asistivnih tehnoogija u BiH. Na kraju izlaganja uručio je poklon Brajevu pisaću mašinu Narodnoj biblioteci Užice, a koju je u ime biblioteke preuzela Dušica Murić, viši diplomirani bibliotekar.

27 Novembra, 2017

Komentariši