Obilježen Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

U povodu Obilježavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom – 3 decembra, Kantonalna javna ustanova „Porodično savjetovalište“ i JU „Biblioteka za slijepa i slabovidna lica Bosne i Hrecegovine“ priredili su priručnik „Korak do roditeljstva“ u audio formatu.

Priručnik je Kantonalna javna ustanova „Porodično svajetovalište“ publicirala za buduće roditelje u cilju jačanja roditeljske i partnerske uloge kroz pripremu za kvalitetno roditeljstvo, a isti će od mjeseca decembra biti dostupan korisnicima Biblioteke za slijepa i slabovidna lica BiH.

Na ovaj način KJU „Porodično savjetovalište“ i JU „Biblioteka za slijepa i slabovidna lica Bosne i Hrecegovine“ žele iskazati podršku za osobe sa invaliditetom, te ukazati na važnost poštivanja ljudskih prava.

4 Decembra, 2017

Komentariši