“Inkluzivna praksa I dio – Re/habilitacija u inkluziji”

Postići potpunost inkluzivnost u društvenoj zajednici i osloboditi se predrasuda i diskriminatorskih ponašanja izazov je pred svakim pojedincem, a ostvariti rezultate u tom smislu moguće je samo učenjem. Istaknuto je to, između ostaloga, na promociji knjige "Inkluzivna praksa I dio – Re/habilitacija u inkluziji" autorice Emire Švrake koja je, uz koautore, održana dana 02. marta u prostorijama hotela Hills na Ilidži. 
Promotori knjige pomoćnica federalne ministrice obrazovanja i nauke Nadija Bandić, dekanesa Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu Fatima Jusupović i recezent Husnija Hasanbegović složili su se da knjiga donosi sveobuhvatan pristup za osiguranje kvalitetnije inkluzije.
Pomoćnica ministrice Nadija Bandić ocijenila je da danas živimo u vremenu neslobode, ma koliko isticali demokratičnost i otvorenost jer postoji sklonost da se sve drugačije proglasi pogrešnim i neprihvatljivim.
Budući da je poseban dio knjige posvećen ishrani djece s poteškoćama, dekanesa Jusupović naglasila je da se knjiga, osim što donosi niz odgovora za djecu s teškoćama, bavi i pitanjem ishrane koja ima višestruki ekonomski i društveni značaj, ali i ima uticaj na proces napretka. (Klix)
Sakib Pleh direktor Biblioteke zahvalio se prof.dr. Emiri Švraki na uručenom priznanju za dosadašnju zajedničku saradnju i pozvao je autoricu da kao što je činila i do sada dođe u naš studio i pročita novu knjigu, te je tako učini dostupnom osobama s oštećenjem vida. Poželio je autorici uspješan budući rad i nada se da će se naša saradnja nastaviti.

  

5 Marta, 2018

Komentariši