Djeca čitaju djeci

Učenici Osnovne škole „Mula Mustafa Bašeskija“ odjeljenje područne škole: Mujak Arduana, Burović Adna, Mulaosmanović Eman, Nukić Merjem, Emina Ganić, Erna Palalija, Ajša Lepenica, Iman Hadžić, Zejd Šabanović, Aldin Katica i Zejneb Ražanica pročitali su  knjigu „Ježeva kućica“  autora Branka Ćopića. Učenike je pripremila i sve organizovala naša glumica Maja Salkić. Zahvaljujući  Maji i učenicima knjiga „Ježeva kućica“ sada je dostupna slijepoj i slabovidnoj djeci.

3 Juna, 2019

Komentariši