I u 2020. Djeca čitaju djeci

Interesovanje učenika osnovnih škola Kantona Sarajevo za rad naše biblioteke je sve veće. Danas su nas posjetili učenici 8. razreda JU OŠ “Pofalići”. Posjetu su organizovale Kornelia Sabo-Mehić, bibliotekarka, Maida Šahinagić, pedagog i Mensura Klačar, socijalni radnik. Djeca su se upoznala sa načinom snimanja knjiga na CD-u i štampanja knjiga na Brajevom pismu. Posjetu su iskoristili da snime fonotest jer žele biti dio projekta “Djeca čitaju djeci” koji sa učenicima OŠ Pofalići nastavljamo u 2020. godini.

8 Novembra, 2019

Komentariši