Obnovljena saradnja Centra i Biblioteke

Biblioteku za slijepa i slabovidna lica RBiH posjetio je Azur Kuduzović, novi direktor Centra za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Sarajevo, sa ciljem obnove saradnje ove dvije srodne ustanove. U razgovoru sa Sakibom Plehom, direktorom Biblioteke najveća pažnja je usmjerena na Brajevo pismo, njegovu standardizaciju i upotrebu u inkluzivnoj nastavi. Oba direktora su saglasna da Brajevo pismo mora zauzeti mjesto koje mu pripada i da je potrebno u budućnosti raditi na njegovoj promociji. Danjašnjem sastanku prisustvovao je Vehid Hajduković.

 

10 Februara, 2020

Komentariši