Podrška Općine Centar prikupljanju bibliotečke građe

Ni korona virus nije spriječila načelnika Općine Centar Sarajevo prof.dr. Nedžada Ajnadžića i direktora Biblioteke slijepih i slabovidnh lica RBiH Sakiba Pleha da danas u prostorijama Općine Centar potpišu Ugovor o realizaciji sredstava dodjeljenih Biblioteci.

Predmet Ugovora je realizacija  sredstava planiranih u Budžetu općine Centar Sarajevo za 2020.  na ekonomskom kodu 615100-Opremanje biblioteka u javnim ustanovima –Pomoć  JU Biblioteci za slijepa i slabovidna lica RBiH u iznosu 5.000 KM za prikupljanje bibliotečke građe.

Zahvaljujemo načelniku Općine Centar Sarajevo koji u kontinuitetu i ove godine podržava rad Biblioteke.

19 Marta, 2020

Komentariši