NOVA DJELA U FEBRUARU 2021.

  1. Kazuje dr.sc. Amira Redžić    Kazivanje Kur’ana Časnog      2 cd-a mp3
  2. Borka Tadić                            Bez reda, bez smisla                1 cd mp3
  3. Josip Pejaković                      Bosnom hodim                         1 cd mp3
  4. Ejbrajham Vergeze                Kapija suza                               1 cd Daisy
  5. Alija H. Dubočanin                 San o ženi                                1 cd Daisy
  6. Sara Blaedel                          Izgubljena žena                        1 cd Daisy
10 Marta, 2021

Komentariši