74 naslova obavezne lektire

Osnovna škola “Halifa bin Zaid Al Nahjan” iz Novog Pazara je prva škola u Srbiji koja će od danas (08.06.2021.) u svom bibliotečkom fondu imati obaveznu lektiru u audio formatu. Naime direktor Biblioteke Sakib Pleh je direktoru pomenute škole Besimu Adiloviću uručio 74 naslova obavezne lektire za osnovne škole. Direktor JU Osnovna škola “Aneks” iz Sarajeva Omer Begović je istoj školi uručio veći broj knjiga u standardnom tisku.

9 Juna, 2021

Komentariši