NOVA DJELA SNIMLJENA U MAJU 2021.

  1. Grupa autora                         2. maj 1992.   Bio je lijep i sunčan dan…        1 cd Mp3
  2. John Grisham                        Izgubljeni rukopis                                            1 cd Daisy
  3. Cilla i Rolf Börjlind                 Crna zora                                                        1 cd Daisy
  4. Toni Parsons                         Koljač                                                              1 cd Daisy
  5. Vehbija Peksin                      Metoda Rosen                                                 1 cd Daisy
  6. MIR-JAM                               Sve one vole ljubav                                         1 cd Daisy

 

 

14 Juna, 2021

Komentariši