Potpisan Ugovor sa FMON o sufinansiranju

Biblioteka za slijepa i slabovidna lica u BiH potpisala je sa Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke Ugovor o sufinansiranju programa i projekata u vrijednosti 60.000 KM, kojima se obezbjeđuje kontinuitet rada i održavanje djelatnosti na dostignutom nivou u 2022.
Zahvaljujemo se dr. sc. Goranu Karanoviću, stručnom saradniku za naučno istraživačku infrastrukturu i naučni kadar u FMON na pomoći koju nam je pružao u realizaciji ovog ugovora.
13 Juna, 2022

Komentariši