NOVA DJELA U MAJU 2022.

U mjesecu maju, za razliku od prethodnih mjeseci, u Biblioteci je snimljeno osam naslova. Finansijska pomoć Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo daje prve rezultate.
1. Eugen Verber                 Talmud 1 cd Daisy
2. Boro Radosavljević        Dugo, bolno putovanje za San Francisko 1 cd Daisy
3. Geronimo Stilton            Tajna smaragdnog ostrva 1 cd Daisy
4. Darko Cvijetić                 Što na podu spavaš 1 cd Daisy
5. Andrej Nikolaidis            Odlazak 1 cd Daisy
6. Jagoda Iličić                   Ptica 1 cd Daisy
7. Ahmet Alibašić               Priče iz mutvaka 1 cd Daisy
8. Ivica Vanja Rorić            Vrbova grančica 1 cd Daisy
14 Juna, 2022

Komentariši