Upotreba programske opreme COBISS – Preuzimanje zapisa i fond

Od 20. do 22. juna u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH održava se kurs „Upotreba programske opreme COBISS 3/Preuzimanje zapisa i fond“ na kojem učestvuje naša knjižničarka Selena Bukva.
Biblioteka je dugi niz godina članica COBISS sistema što nas čini dijelom regionalne priče i edukacija naših uposlenih je od iznimne važnost za rad Biblioteke.
21 Juna, 2022

Komentariši