Grad Sarajevo podržao dva projekta Biblioteke

Gradska uprava Grada Sarajevo je i u ovoj 2023.godini finansijski podržala dva važna projekta Biblioteke za slijepa i slabovidna lica u RBiH i to: Unapređenje bibliotečkog fonda za slijepa lica 10.000 KM i Podrška radu institucijama kulture od značaja za BiH, 10.000 KM (ukupno 20.000).U znak zahvalnosti Gradonačelnici Benjamini Karić je u sjedištu gradske uprave (Vijećnici) direktor Sakib Pleh uručio zahvalnicu u ime svih korisnika biblioteke i u ime svih zaposlenih u biblioteci.
Gradonačelnica je tim povodom istakla da će ova biblioteka i dalje imati svaku podršku kako od gradske uprave tako i od gradskog vijeća.
SP
24 Marta, 2023

Komentariši