Izdavaštvo

Izdavačka djelatnost Biblioteke sastoji se u izdavanju bibliotečke građe na Brajevom pismu, audio i digitalnoj tehnici i uvećanom tisku. Obim i vrsta literature za izdavanje u pojedinim tehnikama utvrđuje se izdavačkim planom Biblioteke za svaku kalendarsku godinu kojeg usvaja Upravni odbor na prijedlog Stručnog savjeta u skladu sa materijalnim i drugim pretpostavkama kojima Biblioteka raspolaže. Realizacija Izdavačkog plana odvija se prema utvrđenoj dinamici.

Jedan primjerak svojih izdanja od 1995. godine Biblioteka redovno dostavlja Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH.

 

PERIODIKA

Od novembra 1995. godine Biblioteka izdaje časopis za kulturu, nauku i umjetnost Svjetlo misli. Do 2008. godine časopis je izlazio mjesečno na dvije audio kasete u trajanju od 180 minuta pročitanog teksta, a od tada u digitalnoj tehnici na 1 CD u MP3 formatu. Od 2012 godine časopis se snima u Daisy formatu. Ove godine obilježava se 23 godišnjica redovnog izlaženja časopisa "Svjetlo misli".