Korisnici

 

Korisnici Biblioteke su slijepa i slabovidna lica u zemlji i inostranstvu, radnici u udruženjima slijepih i ustanovama za slijepa i slabovidna lica, spoljni saradnici i lica koja se bave stručnim i naučnim radom.

Članstvo u Biblioteci je besplatno, a stiče se na osnovu pristupnice koja sadrži osobne podatke člana. Kod učlanjenja korisnik može besplatno dobiti popis knjiga iz kojeg vrši izbor naslova koje želi čitati.

Članovi Biblioteke iz grada Sarajeva preuzimaju građu u Biblioteci. Starim, bolesnim i samohranim osobama organizovano se dostavljaju knjige bibliobusom na kućne adrese jednom sedmično. Dostava bibliotečke građe članovima van Sarajeva vrši se poštom, obavezno preporučeno, bez plaćanja poštarine.

Korisnik je dužan čuvati knjige i vratiti ih u stanju u kome ih je i primio. Dužan je koristiti bibliotečku građu u roku na koji mu je izdata uz mogućnost traženja produženja. Blagovremeno obavijestiti Biblioteku o eventualnim oštećenjima ili gubitku građe. Bibliotečku građu vratiti poštom.

Svaki korisnik može istovremeno posuditi najviše tri naslova na rok (po jednom naslovu) od:

beletristika 10 dana od dana prijema,

naučna djela i udžbenici  30 dana od dana prijema.